مشاوره تامین اجتماعی

ما در هیاتهای حل اختلاف تامین اجتماعی نیز در کنار شما خواهیم بود . با ما در تماس باشید. هزینه های تامین اجتماعی در بیشتر موارد می تواند غیر قابل جبران باشد ، پس بهتر است با مشاوران ما در تماس باشید تا دچار زیان کمتری شوید.

قبل از ورود حسابرسان تامین اجتماعی به سازمان شما تمام اسناد و زونکن های شما توسط کارشناسان ما بازبینی و تمام ایرادات ممکن از قبل به شما یادآوری و یا رفع می گردد . شعار همیشگی ما علاج قبل از اتفاق است پس بهتر است شما هم برای جلوگیری از تحمیل ضرایب و جرایم سنگین حسابرسی تامین اجتماعی با ما در تماس باشید.

سازمان حسابرسی تامین اجتماعی بر اساس اولویتهای از پیش تعیین شده شرکتهای مورد نظر خود را رسیدگی می نماید که عموما این شرکتها شامل :

  1. شرکتهای تولیدی
  2. شرکتهایی با بیش از ۵۰ نفر پرسنل
  3. شرکتهای پیمانکاری و …

Quality Over Quantity