سیستم های اطلاعاتی

سیستم حسابداری در واقع مجموعه ای از اجزا به هم پیوسته در داخل یک سازمان و یا شرکت است که رویدادهای مالی در آنرا تبدیل به گزارشها و صورتهای مالی میکند . بنابر این یک سیستم حسابداری از اجزای به هم پیوسته ایی مانند سیستم انبار ، سیستم بازرکانی ، سیستم حقوق و دستمزد و ... تشکیل شده است که در جهت نیل به یک هدف خاص (فعالیت اصلی سازمان ) به فعالیت خود ادامه میدهد . در نهایت میتوان گفت سیستم حسابداری یک مبدل اطلاعات مالی به گزارشها و صورتهای مالی است .

در یک سیستم حسابداری بهینه ، ثبت رویدادهای مالی بر اساس اسناد و مدارک اولیه و به عنوان داده های سیستم حسابداری ، شامل فاکتور خرید ، فاکتور فروش ، رسید دریافت و پرداخت و ... انجام و بعد از پردازش داده ها توسط بهترین نرم افزارهای مالی تبدیل به ستاده ها یا همان گزارش های مالی (در عمده موارد صورتهای مالی ) می گردد .

بنابراین همانطور که در بالا توضیح داده شد مهمترین وظیفه هر سازمان تجاری در مرحله اول برنامه ریزی و استقرار یک سیستم حسابداری منسجم در جهت استخراج صورتهای مالی و گزارشهای مالی قابل اعتماد می باشد که انجام این مهم توسط کارشناسان خبره شرکت پارسیان حساب میسر خواهد بود .

نقطه اشتراک تمامی سیستم های حسابداری استانداردهای حسابداری می باشند که متاسفانه در حال حاظر به علت عدم توانایی سازمانها در جهت پباده سازی سیستم حسابداری مناسب توجه بسیار کمی به این مهم شده است ، که در این موضوع شرکت دکترتکس موفق به اجرا و پیاده سازی سیستم های حسابداری منسجم در سازمانها و شرکتهای متعدد گردیده که در ذیل همین مطلب نمونه یک سیستم حسابداری در یک شرکت کوچک بازرگانی به نمایش گذاشته می شود .

مزایای برون سپاری واحد مالی

ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺑﺮﻭﻥ ﺳﭙﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺭﻭﺯ ﺍﻓﺰﻭﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺑﺰﺍﺭﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﮏ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﻣﻲ ﺭﻭﺩ . ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﺁﻥ دﺭ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﮐﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻦ ﺁﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺜـﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﮐﺪﮔﺬﺍﺭﻱ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺧﺎﺹ ، و ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﻱ ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﻣـﺎﻟﻲ ﻭ ﺣـﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻱ مشهود است . به هر تقدیر برای برون سپاری واحد مالی نگرانی هایی وجود دارد که ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﮕﺮﺍﻧﻲ ﻫﺎﻱ ﺧﺎﺹ ﻣﻄﺮﺡ ﺩﺭ این ﺧﺼﻮﺹ ﻧﮕﺮﺍﻧﻲ ﺍﺯ ﺍﺗﮑﺎﻱ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ و ﻧﻴﺰ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺁﻥ ﻫﺎ (موسسات مشاور) به ﻣﺸﺘﺮﻳان می باشد .ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ، کارفرمایان ﺍﻳـﻦ ﻧﮕﺮﺍﻧـﻲ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺑﺮﻭﻥ ﺳﭙﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ می تواند برای ﺍﺛﺒﺎﺕ ﮐﻔﺎﻳﺖ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﻱ انطباق عملیات آنها با مقررات داخلی و قوانین موجود با مانع مواجه گردد . شرکت دکتر تکس برای رفع این نگرانی ها پیشنهادات ذیل را ارایه می نماید : اول بسته به نوع فعالیت برون سپاری شده (حسابرسی ، خدمات مالی ، خدمات مالیاتی و خدمات تامین مالی) از خدمات موسسات مالی استفاده گردد که به تناسب آن فعالیت دارای کارشناسان کار آزموده و سابقه کافی باشند . برای آشنایی با سابقه و کارشناسان شرکت دکتر تکس به صفحه درباره ما مراجعه نمایید. دوم از قبل شرح وظایف منظمی از فعالیتهایی که لازم است برون سپاری گردد آماده تا عنداللزوم در قراردادهای منعقده به موضوع قرارداد اضافه گردد . ﺩﻻﻳﻞ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ برای ﺑﺮﻭﻥ ﺳﭙﺎﺭﻱ امور مالی شرکتها ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ مهمترین ﺁﻥ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺮﻭﻥ ﺳﭙﺎﺭﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﻫﺎﻱ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺩﺭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﭙﺮﺩﻥ ﺍﻣـﻮﺭ ﺑﻪ موسساتی ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻼﺵ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻳﮏ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﺎﺹ، ﺻـﺮﻓﻪﺟـﻮﻳﻲ ﻫـﺎﻱ ﻧﺎﺷـﻲ ﺍﺯ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻠﻞ ﺍﺻﻠﻲﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﻭﻥ ﺳﭙﺎﺭﻱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫـﺎﻱ مالی ﺩﺭ نوشتار زیر ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻲ گردد.

۱. صرفه جویی در زمان و هزینه های منابع انسانی 2. افزایش کیفیت گزارشات 3. افزایش تمرکز بر فعالیت های اصلی 4. کاهش میزان اشتباهات در گزارشات 5 . ایجاد تغییر و انغطاف پذیری

قوانین جدید مالیاتی

بموجب قانون مالیاتهای مستقیم مودیان مالیاتی جهت بهره مندی از تسهیلات و مزایای در نظر گرفته شده در قانون، موظف به انجام تکالیف قانونی مقرر در این قانون میباشند هستند زیرا عدم رعایت تکالیف فوق موجب تعلق جرایم و محرومیت از معافیت های مالیاتی برای آنان خواهد شد. به همین منظور سعی گردیده پاره ای از مواد قانونی که شرکتها برای ادامه حیات خود نیاز به دانستن آن دارند در مختصر مبحث ذیل ارایه گردد . • ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم : براساس این ماده جمع درآمد شرکت ها پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت های مقرر مشمول مالیاتی به نرخ بیست و پنج درصد(25 %) خواهند بود . بنا بر این کلیه ی شرکت ها و موسسات تجاری و انتفاعی که مراحل قانونی در اداره ی ثبت شرکت ها را طی نموده و به ثبت رسیده اند و دارای شماره ی ثبت می باشند . مشمول مالیات بر درآمد این فصل خواهند بود . • ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم : در این ماده تکالیف مودیان مالیاتی (اشخاص حقوقی ) معین میگردد که در آن این اشخاص را مکلف به تهیه اظهار نامه مالیات عملکرد متکی بعه دفاتر اسناد و مدارک آن شخصیت حقوقی حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی که شامل بر ترازنامه ، حساب سود و زیان و جداول مربوطه آن است مینماید . به همین منظور استفاده از کارشناسان مجرب آشنا به قوانین مالیاتی امری اجتناب ناپذیر بوده و شرکت دکتر تکس به همراه کارشناسان کارآزموده خود در این خصوص پشتیبان شرکت شما خواهد بود . • ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم : بموجب این قانون اشخاص حقوقی میبایست ظرف سی روز بعد از تخصیص حقوق در دفاتر خود مالیات متعلق را محاسبه و کسر و ضمن ارایه ی ضمن ارایه ی لیست حقوق بگیران که حاوی مشخصات نظیر نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن می باشد . به اداره ی امور مالیاتی محل پرداخت نموده و در ماه های بعد فقط تغییرات را اعلام نمایند . بنابر این یکی از مواعد قانونی بمنظور جلوگیری از تعلق جرایم مالیاتی همین قانون میباشد . • ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم : این ماده مختص معافیتهای مالیاتی شرکتهای تولیدی میباشد که بر اساس آن درآمد مشمول مالیات ابزاری ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش های تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پرونده ی بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد درصد و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده ی 105 این قانون معاف هستند .. • ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم : آن قسمت از سود ابزاری شرکت تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی با تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف گردد از پنجاه درصد مالیات متعلقه موضوع ماده 105 این قانون معاف خواهند بود مشروط بر اینکه قبلاً اجازه ی توسعه یا تکمیل واحدهای صنعتی یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه گذاری معین از وزارتخانه ذیربط تحصیل کرده باشند . • ماده 169 و 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم : یکی از پر کاربردترین مواد قانونی برای شرکتها همین ماده میباشد که متاسفانه بسیاری از شرکتها به علت عدم آگاهی و یا کم توجهی به این قانون دچر ضرر های گزافی میگردند . در واقع این قانون تمامی اشخاص حقوقی را ملزم به ارایه گزارش فاکتورهای خرید و فروش خود از طریق سامانه معاملات فصلی سازمان امور مالیاتی مینماید و در قسمت دیگر قانون شرایط یکسان سازی اطلاعات صورتحساب و جرایم خرید و فروش کد اقتصادی و همچنین عدم ارایه گزارش فصلی را مقرر میدارد . شما میتوانید برای استفاده از مشاوره رایگان کارشناسان مالیاتی دکتر تکس در این خصوص از طریق صفحه تماس با ما با مشاوران خود در تماس باشید .

مجازات های جدید پولشویی

براساس اصلاحیه ماده 9 قانون مبارزه با پولشویی مجازات هایی جدیدی توسط قانون گذار برای پولشویی به تصویب رسیده است که این قانون در تاریخ پانزدهم دی ماه نودو هفت توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده و در ششم بهمن ماه توسط رییس جمهو رابلاغ گردیده است

رای هیات عمومی دیوان در خصوص تقسیط بدهی مالیاتی به منزله تمکین از مالیات نخواهد بود

همانطور که مطلع هستیدبراساس بخشنامه 51076-27/4/1388 سازمان امور مالیاتی کشورمودی نمی تواند به کل بدهی اعم از آن قسمت که مورد قبول است و آن قسمت که مورد قبول نیست اعتراض نماید فقط می توان به آن قسمت از مالیاتی که مورد قبول او نمی . باشد اعتراض کند

اما اخیرا مطابق با دادنامه شماره 1326 بخشنامه مذکور ابطال گردیده و تقسیط بدهی در سازمان مالیاتی به منزله تمکین از مالیات نخواهد بود.

 1