ما نوید بخش کاهش هزینه های مالیاتی سازمان شما به یمن همکاری با کارشناسان مجرب و بازنشسته سازمان امور مالیاتی خواهیم بود . اعتقاد ما علاج قبل از اتفاق است شما کافیست برای دریافت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید تا در صورت تمایل راه حلهای متناسب با سازمان خود را از ما دریافت نمایید .

ما به شما کمک میکنیم

هر آنچه را که در حوزه امور مالیاتی نیاز دارید از ما بخواهید :
تحریر دفاتر قانونی و جمع آوری اسناد
تنظیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد و ارزش افزوده
تهیه و تنظیم معاملات فصلی
فصل و خاتمه دعاوی در هییت های حل اختلاف مالیاتی
بدون شک استفاده از خدمات و راه حل های ما در سازمان شما باعث بهبود و کاهش هزینه های مالیاتی شما خواهد گردید .

ما به شما کمک میکنیم

در ابتدا هیچ گونه هزینه ایی بابت مشاوره از مشتریان دریافت نخواهد گردید و بعد حصول اطمینان مشتری از کادر ما بنا به حجم فعالیت مشتری تعیین قیمت انجام می گردد.

Quality Over Quantity